دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
حل و فصل اختلافات درقراردادهای پیمانکاری بین المللی با تاکید بر شرایط قراردادهای ساخت فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور(فیدیک) (1390) / انیسی ، الهام، نویسنده
قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی (1388) / میرزائی ، علیرضا (1357)، نویسنده

کاربران آنلاین :15