دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Cool offices (2005) / بروتو ، کارلس (1959- م)، نویسنده
office & corporate interiors (2005) / pilar chueca، نویسنده
اصول و مبانی طراحی معماری (1386) / کارلن ، مارک، نویسنده
تاریخ معماری، درک عمومی معماری، معماری منظر (1388) / جوانی دیزجی ، آیدین (1359)، نویسنده
طراحی داخلی (1393) / آسنسیو سرور ، فرانسیسکو، نویسنده
طراحی داخلی (1395) / چینگ ، فرانک (1943)، نویسنده
طراحی داخلی (1392) / چینگ ، فرانک (1943- م)، نویسنده
طراحی داخلی منازل مسکونی (1383) / شاطریان ، رضا (1348)، نویسنده
طراحی داخلی (1384) / چینگ ، فرانک (1943- م)، نویسنده
طراحی در معماری داخلی (1394) / طایفه ، احسان (1362)، نویسنده
طراحی مکان های اداری و تجاری (1394) / بروتو ، کارلس (1959- م)، نویسنده
طراحی مکان های اداری و تجاری (1393) / بروتو ، کارلس (1959- م)، نویسنده
مبانی نظری معماری (1388) / فاتح ، محمد (1323)، نویسنده
معماری داخلی (1389) / طایفه ، احسان (1362)، نویسنده

کاربران آنلاین :12