دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
marcel breuer form giver of the twentieth century (2007) / arnt cobbers، نویسنده
saarinen (2007) / pierluigi serraino، نویسنده
اکسپو، جهان در پوست معماری (1394) / اکبری ، ندا (1366 -)، گردآورنده
احیای هنرهای از یاد رفته (1391) / رئیس زاده ، مهناز (1336)، نویسنده
آشنایی با معماری اسلامی ایران "ساختمانهای درون شهری و برون شهری " (1384) / پیرنیا ، محمدکریم (1301- 1376)، نویسنده
اصول معماری و شهرسازی (1379) / سوداگر ، حسین، نویسنده
الفبای معماری (1394) / چینگ ، فرانک (1943- م)، نویسنده
الگوهای استاندارد در معماری (1393) / الکساندر ، کریستوفر، نویسنده
الگوهای معماری (1388) / کلارک ، راجر اچ، نویسنده
آمودهای ایرانی (1390) / بزرگمهری ، زهره (1327)، نویسنده
آموزش طرح معماری 1 (1391) / امیدآذری ، آرتور (1356)، نویسنده
آیینه ی معماری (تاریخ مصور معماری) (1390) / حسین پور حجار ، علی (1351)، نویسنده
بوطیقای معماری (آفرینش در معماری) تئوری طراحی (1381) / آنتونیادس ، آنتونی سی، نویسنده
بیت شهر (? 1394) / میچل ، ویلیام، نویسنده
تاریخ معماری (معماری جهان، معماری معاصر غرب، معماری ایران، معماری اسلامی) (1389) / بابائی ، فائزه (1360)، نویسنده

کاربران آنلاین :15