دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
سازه به مثابه معماری (1390) / چارلسون ، اندرو، نویسنده
پل های ایران وجهان (1389) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
معماری دیجیتال (1390) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
پوسته ها و سازه های ورق تاشده برای معماران (1389) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
مهندسی پی پیشرفته (1390) / فاخر ، علی (1342)، نویسنده
محاسبه تونل ها به روش همگرایی - همجواری (1389) / پانه ، مارک (1938- م)، نویسنده
مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته با کاربردهایش (1390) / ردی ، جونوتهولا ناراسیمها (1945- م)، نویسنده
معماری دیجیتال (1390) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
مدیریت پروژه های صنعتی (1390) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
بازارها و نهادهای مالی (1390) / ساندرز ، آنتونی (1949- م)، نویسنده
اصول و مبانی حقوق اساسی (1391) / پروین ، خیرالله (1342)، نویسنده
بازاریابی خدمات بانکی (1390) / مقیمی ، سیدمحمد (1350)، نویسنده
کارآفرینی برای همه (1390) / ملور ، رابرت بی (1955- م)، نویسنده
حقوق بیع بین المللی (1390)
مقدمه ای بر آکوستیک (1390) / کوتروف ، هاینریش (1930- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :11