دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ادعای ثالث نسبت به مبیع (1392) / پورعبدالله ، محسن (1348)، نویسنده
حقوق بیع بین المللی (1390)
حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی (1384) / صفایی ، حسین، نویسنده

کاربران آنلاین :9