دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ادعای ثالث نسبت به مبیع (1392) / پورعبدالله ، محسن (1348)، نویسنده
اسرار تجارت بین الملل (1390) / خویه ، علی (1359)، نویسنده
حقوق بیع بین المللی (1390)
حقوق متحد الشکل بیع بین المللی کالا طبق کنوانسیون 1980 ملل متحد (1394) / هانولد ، جان (1915- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :10