دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل (1384) / هیز ، جا (1943)، نویسنده
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری (1384)
کاربرد Accessدر حسابداری (1385) / پری ، جیمز، نویسنده
حسابداری شرکت ها 2 (1386) / صفارزاده ، غلامرضا (1355)، نویسنده
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (1391) / صفوی ، سیدامیر (1367)، نویسنده
تئوری های مدیریت (1392) / حقیقی ، محمدعلی (1340)، نویسنده
اقتصاد مدیریت و استراتژی کسب و کار (1392) / بای ، مایکل آر (1958- م)، نویسنده
روش تحقیق در مدیریت (1392) / رضوانی ، حمید رضا (1357)، نویسنده
مسیر کارآفرینی (1391) / کوراتکو ، دونالد (1952- م)، نویسنده
اسرار تجارت بین الملل (1390) / خویه ، علی (1359)، نویسنده
طراحی و کنترل زنجیره تامین (1391) / جعفرنژاد ، احمد (1335)، نویسنده
بازاریابی موزه (1392) / محمدیان ، محمود (1349)، نویسنده
سازماندهی مجدد (1392) / کارلوف ، بنگت (1939- م)، نویسنده
اصول بیمه (1389) / حاجی زوار ، ایمان (1356)، نویسنده
مبانی و اصول کارآفرینی (1392) / دشمن زیاری ، اسفندیار (1337)، نویسنده

کاربران آنلاین :15