دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ابزارهای سرآمدی (1384) / علیرضا رضایتمند، نویسنده
ابزارهای مسئولیت اجتماعی سازمانی برای سرآمدی (1384) / علیرضا رضایتمند، نویسنده
اجرای استراتژیک (1389) / مورگان ، مارک (1954- م)، نویسنده
تئوری سازمان (خ ساختار، طراحی و کاربردها) (1378) / رابینز ، استیون پی (1943- م)، نویسنده
راهبرد منابع انسانی (1384) / چاندا ، آشوک (1965)، نویسنده
راهنمای جامع تئوری سازمان (1386)
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها (1388) / حقیقی ، محمدعلی، نویسنده
سنجش سرآمدی عملکرد بنگاه های صنعتی (1384) / نجمی ، منوچهر، نویسنده
مبانی تئوری و طراحی سازمان (1378) / دفت ، ریچارد ال، نویسنده
مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل (1384) / هیز ، جا (1943)، نویسنده
پنجمین فرمان (1384) / سنگه ، پیتر، نویسنده

کاربران آنلاین :22