دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
هزینه یابی هدف مبتنی بر ارزش آفرینی (1386) / رهنمای رودپشتی ، فریدون (1342)، نویسنده
cost management 2e (1386) / BLOCHER ، CHEN
مدیریت شش سیگما (1384) / بریفوگل ، فارست (1946- م)، نویسنده
سیستم های خرید انبارداری و توزیع (1388) / موسوی ، نجم الدین (1356)، نویسنده
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها (1388) / حقیقی ، محمدعلی، نویسنده
سازمان و مدیریت آن (1388) / غنوی ، غلامرضا (1330)، نویسنده
فرهنگ دو سویه جامع مدیریت (1381) / کحالزاده ، عباس، نویسنده
مبانی مدیریت مالی (1381) / نیکومرام ، هاشم (1331)، نویسنده
مدیریت مالی (میانه) (1382) / بریگام ، یوجین، نویسنده
مدیریت رفتار سازمانی (1380) / حقیقی ، محمد علی، نویسنده
مبانی مدیریت بازاریابی (1383) / کاتلر ، فیلیپ (1931- م)، نویسنده
تجارت الکترونیک و برنامه ریزی منابع سازمان (1383) / شیلدز ، مورل جی، نویسنده
فرهنگ حسابداری وحید (1375) / وحیدی الیزای ، ابراهیم، نویسنده
اصول حسابداری (1382) / ویگانت ، جری، نویسنده
حسابداری پیشرفته 2 (1374-) / موسی رمضانی ، حمیدرضا (1343)، نویسنده

کاربران آنلاین :8