دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Accounting (1379) / charles T ، Horngren، نویسنده
financial accounting theory (1386) / ویلیام سکات، نویسنده
financial accounting theory (2006) / craig deegan jeffrey unerman، نویسنده
financial accounting understanding and practice (2007) / robert perks، نویسنده
financial statement analysis (2007) / john wild subramanyam halsay، نویسنده
Intermediat accounting (1379) / Lanny G ، chasteen، نویسنده
Why and How Audits Must Change (2007) / Thomas p ، houck، نویسنده
آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم‌افزار حسابداری (1401) / حبیبی ، حمیدرضا (1356 -)، نویسنده
تئوری حسابداری accounting theory (2010)
تئوری حسابداری (1400) / مهرانی ، ساسان (1345 -)، نویسنده
تئوری حسابداری مالی (1398) / اسکات ، ویلیام رابرت (1931 - م)، نویسنده
مسائل جاری در حسابداری (1397) / دریور ، مارگارت، نویسنده
dictionary of accounting (2007) / collin، نویسنده
dictionary of banking and finance (2005) / collin، نویسنده

کاربران آنلاین :9