دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد 1370 - 1385 (1385) / ونوس ، داور، نویسنده
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد (1386)
مدیریت مالی (87) / رضا تهرانی، نویسنده
مدیریت سرمایه گذاری (1382) / جونز ، چارلز پارکر
بازاریابی جهانی (1380) / اختر، نویسنده
مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان (1381) / سید جوادین ، رضا (1335)، نویسنده
مبانی سازمان و مدیریت (1387) / سیدجوادین ، رضا (1335)، نویسنده
مروری جامع بر نظریه های مدیریت و سازمان (1380) / امیرکبیری ، علیرضا (1335)، نویسنده
مدیریت بازاریابی بین المللی (1376) / اسماعیل پور ، حسن (1335)، نویسنده
مجموعه سؤالات کنکورکارشناسی ارشد مدیریت(قسمت اول) (1382) / داور ونوس، نویسنده
مجموعه سؤالها و پاسخهای کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد (1381) / ونوس ، داور، نویسنده
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته های مدیریت (بازرگانی - صنعتی - دولتی? (1380) / ونوس ، داور (1326)، نویسنده
زبان تخصصی مدیریت مروری جامع بر اصول مفاهیم و روشهای بازاریابی ?به همراه 285 تست بازاریابی? (1382) / ونوس ، داور، نویسنده
فرهنگ جامع حسابداری (1382) / باقر زاده ، سعید، نویسنده
مجموعه کامل و طبقه بندی شده حسابداری صنعتی (1382) / درگاهی ، رضا (1324)، نویسنده

کاربران آنلاین :10