دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
1000مساله نظریه زبان ها و ماشین ها (1383) / صفایی ، فرشاد (1351)، نویسنده
1001 تست متون فقه براساس کتاب لمعه شهید اول (1383) / مسجد سرائی ، حمید (1352)، نویسنده
30 آزمون ذخیره و بازیابی (1385) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
ادبیات فارسی (1386) / ابراهیمی ، علی اکبر (1339)، نویسنده
اصول طراحی و ساخت کامپایلرها (1387) / آل شیخ ، روح الله (1358)، نویسنده
اصول فقه (1382) / لطفی ، اسدالله (1340)، نویسنده
آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری (1380) / رنجبران ، هادی (1347)، نویسنده
تئوری ارتجاعی (1379) / رحیمیان ، محمد (1331)، نویسنده
تئوری حسابداری رشته حسابداری (1391) / اسکندر ، هدی، نویسنده
تکنولوژی بتن (1381) / دهقانی سانیچ ، سعید (1352)، نویسنده
جدیدترین و کاملترین مجموعه آزمون های حقوق جزای عمومی با پاسخ تشریحی و تحلیلی (1380) / رضایی ، ابوالحسن، نویسنده
حسابداری شرکتها (1386) / کرمی ، غلامرضا، نویسنده
حقوق خصوصی (1382) / همتی ، صالح، نویسنده
درس نامه علوم بانکی (مدیریت امور بانکی، حسابداری، اقتصاد و پول) (1385) / علیزاده ، علی اصغر (1345)، نویسنده
درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات (1383) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده

کاربران آنلاین :16