دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: خط سوم

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مجموعه کامل قوانین و مقررات شورای حل اختلاف (1384) / باختر ، احمد، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی اسلام (1382) / مومنی ، عابدین (1338)، نویسنده
مجموعه آزمونهای مشاوران حقوقی (1384) / باختر ، احمد، نویسنده
خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی (1385) / سماواتی ، حشمت الله (1338)، نویسنده
مختصرالنافع حقوق جزای عمومی (1378) / ولیدی ، محمدصالح (1315)، نویسنده
بزه دیده در فرایند کیفری (1381) / رایجیان اصلی ، مهرداد، نویسنده
نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع دادخواست (1380) / اباذری فومشی ، منصور (1342)، نویسنده
جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل (1380) / ساکی ، محمدرضا (1343)، نویسنده
جرم شناسی (1381) / نجفی توانا ، علی، نویسنده
بررسی اجمالی جرم قتل و کیفر قصاص (1378) / احمدی جویباری ، مهدی (1342)، نویسنده
نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اظهارنامه (1381) / اباذری فومشی ، منصور (1342)، نویسنده
حقوق ثبت کاربردی (1383) / باختر ، احمد، نویسنده
تنظیم و نگارش انواع قراردادها (1383) / اباذری فومشی ، منصور (1342)، نویسنده
حکم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران (1381) / مهاجری ، علی (1340)، نویسنده
بررسی فقهی - حقوقی سقط جنین (1379) / رزم ساز ، بابک، نویسنده

کاربران آنلاین :2