دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آثار قراردادها و تعهدات (1389) / شهیدی ، مهدی (1313)، نویسنده
اصول حقوق قرارداد اروپا (1393)
اصول قراردادها و تعهدات (1388) / شهیدی ، مهدی (1313)، نویسنده
اصول کلی قراردادها (1379) / شرز ، پیتر، نویسنده
تعدیل قرارداد (1386) / بیگدلی ، سعید (1348)، نویسنده
تنظیم و نگارش انواع قراردادها (1383) / اباذری فومشی ، منصور (1342)، نویسنده
حقوق قراردادها در فقه امامیه (1379) / قنواتی ، جلیل، نویسنده
حقوق مدنی 3 (1389) / رودیجانی ، محمدمجتبی (1361)، نویسنده
حقوق مدنی 3 (1388) / شهیدی ، مهدی (1313)، نویسنده
حقوق مدنی 4 الزام های خارج از قرارداد (1389) / حمیتی واقف ، احمدعلی (1328)، نویسنده
حقوق مدنی 6 (1382) / شهیدی ، مهدی (1313)، نویسنده
حقوق مدنی قراردادهای ویژه (1388) / کاشانی ، محمود، نویسنده
سقوط تعهدات (1377) / شهیدی ، مهدی، نویسنده
شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی) (1390) / نکوئی ، محمد (1343)، نویسنده
عقود و تعهدات قراردادی بطور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه مواد (1380)

کاربران آنلاین :3