دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مهدی شهیدی (1313)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
آثار قراردادها و تعهدات (1389) / شهیدی ، مهدی (1313)، نویسنده
ارث (1374) / شهیدی ، مهدی (1313)، نویسنده
اصول قراردادها و تعهدات (1388) / شهیدی ، مهدی (1313)، نویسنده
تشکیل قراردادها و تعهدات (1380) / شهیدی ، مهدی (1313)، نویسنده
حقوق مدنی 3 (1388) / شهیدی ، مهدی (1313)، نویسنده
حقوق مدنی 6 (1382) / شهیدی ، مهدی (1313)، نویسنده
شروط ضمن عقد (1393) / شهیدی ، مهدی (1313)، نویسنده
مجموعه مقالات حقوقی (1378) / شهیدی ، مهدی (1313)، نویسنده

کاربران آنلاین :6