دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
حقوق جزای عمومی بر اساس قانون جدید (1392) / شامبیاتی ، هوشنگ (1318)، نویسنده
1301 نکته کلیدی (1384) / قهرمانی ، رضا، نویسنده
اجرای احکام کیفری (1385) / مدنی کرمانی ، عارفه (1330)، نویسنده
اختیارات قضایی در تعیین مجازات (1389) / آماده ، غلامحسین (1346)، نویسنده
اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی - اختصاصی) (1389) / ملک زاده ، فهیمه (1345)، نویسنده
اصول کلی حقوق جزای انگلیسی (1376)
بایسته های حقوق جزای عمومی (3- 2 -1) (1381) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
بررسی تطبیقی جرائم ناقص (1381) / فرهودی نیا ، حسن (1334)، نویسنده
بطلان در آیین دادرسی کیفری (1390) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران (1389) / حبیب زاده ، محمدجعفر (1336)، نویسنده
تناسب جرم و مجازات (1389) / رحمدل ، منصور (1333)، نویسنده
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (1384) / ساریخانی ، عادل، نویسنده
جرم انگاری افراطی (1390) / هوساک ، داگلاس ان (1948- م)، نویسنده
جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری (1385) / علامه ، غلام حیدر (1335)، نویسنده
جهانی سازی و جرم (1390) / اوس ، کاتیا فرانکو (1964)، نویسنده

کاربران آنلاین :4