دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : هوشنگ شامبیاتی (1318)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
حقوق جزای عمومی بر اساس قانون جدید (1392) / شامبیاتی ، هوشنگ (1318)، نویسنده
بزهکاری اطفال و نوجوانان (1377) / شامبیاتی ، هوشنگ (1318)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی بر اساس قانون جدید (1392) / شامبیاتی ، هوشنگ (1318)، نویسنده
حقوق جزای عمومی (1375) / شامبیاتی ، هوشنگ (1318)، نویسنده
حقوق کیفری اختصاصی (1374) / شامبیاتی ، هوشنگ (1318)، نویسنده

کاربران آنلاین :15