دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
حقوق جزای عمومی بر اساس قانون جدید (1392) / شامبیاتی ، هوشنگ (1318)، نویسنده
فقه جزایی مبانی تکملة المنهاج : (حدود و تعزیرات) (1393) / طبیبی جبلی ، مرتضی (1340)، نویسنده
فقه جزایی مبانی تکمله‌المنهاج (1397) / طبیبی جبلی ، مرتضی (1340 -)، نویسنده
بایسته های حقوق جزای عمومی (3- 2 -1) (1381) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام (1376) / دهقان ، حمید، نویسنده
جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی (مطالعه تطبیقی) (1378) / زینلی ، محمدرضا، نویسنده
حقوق در آینه فقه (1380)
حقوق جزا (1382) / ولیدی ، صالح (1315)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی 1 (1376) / صادقی ، محمد هادی (1337)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی بر اساس قانون جدید (1392) / شامبیاتی ، هوشنگ (1318)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی اسلام (1382) / مومنی ، عابدین (1338)، نویسنده
حقوق جزای عمومی (3) (1384) / مالمیر ، محمود (1341)، نویسنده
حقوق جزای عمومی (1374) / ولیدی ، صالح (1315)، نویسنده
حقوق جزای عمومی (1377 - 1374) / افراسیابی ، محمداسماعیل، نویسنده
حقوق جزای عمومی (1375) / شامبیاتی ، هوشنگ (1318)، نویسنده

کاربران آنلاین :8