دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول جرم شناسی (1385) / کوسون ، موریس، نویسنده
بررسی تطبیقی جرائم ناقص (1381) / فرهودی نیا ، حسن (1334)، نویسنده
تلخیص حقوق جزای عمومی 1 و 2 و 3 (1384) / قهرمانی ، رضا، نویسنده
جرم شناسی و جرم یابی سرقت (1379) / قربان حسینی ، علی اصغر (1331)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی 1 (1376) / صادقی ، محمد هادی (1337)، نویسنده
حقوق جزای عمومی (1377 - 1374) / افراسیابی ، محمداسماعیل، نویسنده
حقوق جزای عمومی (1378،1396) / اردبیلی ، محمدعلی، نویسنده
درآمدی به سیاست جنایی (1375) / لازرژ ، کریستین، نویسنده
دوره حقوق جزای عمومی (1376) / محسنی ، مرتضی (1300)، نویسنده
روان شناسی قضایی (1374) / آلتاویلا ، انریکو (1883- م)، نویسنده
سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران (1383) / حسینی ، محمد، نویسنده
نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ازدیدگاه جرم شناسی ، مقررات داخلی و اسناد بین المللی (1385) / نجفی توانا ، علی (1322)، نویسنده
نقش اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری (1382) / علیزاده ، مهدی (1350)، نویسنده
کیفرشناسی تحولات مبانی و اجرای کیفر (87) / علی صفاری، نویسنده

کاربران آنلاین :14