دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
جرم شناسی جرایم سایبری از منظر پیشگیری (1395) / مالمیر ، محمود (1341)، نویسنده
نقش اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری (1382) / علیزاده ، مهدی (1350)، نویسنده

کاربران آنلاین :6