دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭364/168

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری (1389) / زندی ، محمدرضا (1341)، نویسنده
جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری (1383) / باستانی ، برومند (1352)، نویسنده
جرایم رایانه ای (1384) / زیبر ، اولریش، نویسنده
جرایم کامپیوتری (1382) / خداقلی ، زهرا، نویسنده
جرم شناسی جرایم سایبری از منظر پیشگیری (1395) / مالمیر ، محمود (1341)، نویسنده
جرم شناسی جرایم یقه سفیدان (1392) / سیمپسون ، سالی اس (1954- م)، نویسنده
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها (1390) / تجلی ، آیت اله (1353)، نویسنده
محشای قانون جرایم رایانه ای (1391) / الهی منش ، محمدرضا (1346)، نویسنده
مطالعه تطبیقی پول شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی (1338) / باقرزاده میانجی ، احد (1338)، نویسنده
پول شویی و سیستم بانکی (1384) / تذهیبی ، فریده (1323)، نویسنده

کاربران آنلاین :9