دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: میزان

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
بیمه اموال و مسولیت (1388) / کریمی ، آیت، نویسنده
سیاستگذاری عمومی (1383) / وحید ، مجید، نویسنده
اصول روابط بین الملل (1383) / سیف زاده ، حسین (1329)، نویسنده
دادگستری استاندارد در اسناد بین المللی (1384) / علم ، محمود، نویسنده
جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری (1385) / علامه ، غلام حیدر (1335)، نویسنده
حقوق نشانه های جغرافیایی (1385) / میر حسینی ، حسن، نویسنده
تعدیل قرارداد (1386) / بیگدلی ، سعید (1348)، نویسنده
مسئوایت مدنی (1385) / باریکلو ، علیرضا (1342)، نویسنده
مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی (1386) / عباس لو ، بختیار، نویسنده
مقدمه ای بر حقوق کیفری اقتصادی (1386) / ولیدی ، محمد صالح (1315)، نویسنده
مطالعه تطبیقی پول شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی (1338) / باقرزاده میانجی ، احد (1338)، نویسنده
کلاهبرداری و ارکان متشکله آن (1386) / سالاریشهر بابکی ، میرزا مهدی، نویسنده
شناخت جرم شناسی (1386) / واک لیت ، ساندرا، نویسنده
قواعد عمومی مسئولیت مدنی (1386) / یزانیان ، علیرضا، نویسنده
نظریه های جرم شناسی (1383) / ویلیامز ، فرانکلین (1946- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :9