دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
جرم شناسی نظری (1388) / ولد ، جورج برایان ش 1 (896)، نویسنده
شناخت جرم شناسی (1386) / واک لیت ، ساندرا، نویسنده

کاربران آنلاین :8