دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست نشر میزان

  • ناشر : تهران
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تعدیل قرارداد (1386) / بیگدلی ، سعید (1348)، نویسنده
مطالعه تطبیقی پول شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی (1338) / باقرزاده میانجی ، احد (1338)، نویسنده
شناخت جرم شناسی (1386) / واک لیت ، ساندرا، نویسنده
نظریه های جرم شناسی (1383) / ویلیامز ، فرانکلین (1946- م)، نویسنده
گزیده رویه قضایی انگلستان در امور کیفری (1388) / چایلدز ، پنی، نویسنده
حقوق کیفری بین الملل اسلامی (1373) / حسینی نژاد ، حسینقلی (1302)، نویسنده
نظام های بزرگ سیاست جنایی (1381) / دلماس -مارتی ، میری، نویسنده
دوره مقدماتی حقوق مدنی (1379) / صفائی ، حسین (1312)، نویسنده
مختصر حقوق خانواده (1387) / صفائی ، حسین (1312)، نویسنده
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرایم قاچاق کالا و ارز (1387)
بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه به انضمام اصل و ترجمه ی مواد مجموعه قانون کیفری نوین فرانسه مرتبط با حقوق کیفری عمومی (1387) / لتورمی ، لورانس، نویسنده
تجربه یک بحران (1384)
حقوق اداری (1388) / امامی ، محمد (1327)، نویسنده
حقوق بشردوستانه بین المللی (1390) / شریفی طرازکوهی ، حسین (1343)، نویسنده
شیوه های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی و بین الدولی (1389) / تدینی ، عباس (1330)، نویسنده

کاربران آنلاین :9