دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

عنوان قراردادی ایران . قوانین و احکام

مدارک موجود با این عنوان قراردادی

     پالایش جستجو
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان " مصوب اسفند ماه 1374" و آئین نامه های آن (1382)
حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (1380) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (1384) / طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی
طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (1384) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
طرح واجرای صنعتی ساختمان ها (1383) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها (1382) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع (1380) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
آسانسورها و پله های برقی (1380) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
بارهای وارد بر ساختمان (1385) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (1385) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
اجرای ساختمان ها بر مبنای نشریات سازمان مدیریت و مقررات ملی ساختمان (1388) / شجاع یامی ، محمد (1356)، نویسنده
طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (1388) / دفتر امور مقررات ملی ساختمان
حسابداری مالیاتی و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 براساس آخرین اصلاحیه بهمن 1380 اجراآ 1381 (1381)

کاربران آنلاین :9