دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) (1384) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه (1384) / طاحونی ، شاپور (1334)، نویسنده
طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه (1384) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان " مصوب اسفند ماه 1374" و آئین نامه های آن (1382)
نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه های مصوب اردیبهشت ماه 1384 (1384) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
مصالح و فرآورده های ساختمانی (1382) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (1384) / طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی
طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (1384) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
طرح واجرای صنعتی ساختمان ها (1383) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها (1382) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
آسانسورها و پله های برقی (1380) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها (1381) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
صرفه جویی در مصرف انرژی (1381) / دفتر تدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

کاربران آنلاین :3