دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بارهای وارد بر ساختمان (1385) / دفتر امور مقررات ملی ساختمان
آسانسورها و پله های برقی (1380) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (1385) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
بارهای وارد بر ساختمان (1385) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
بارگذاری سازه ها (1389) / مستوفی نژاد ، داود (1339)، نویسنده
تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع (1380) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
تشریح نکات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران (1391) / نعمتی ، سعید (1348)، نویسنده
حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (1380) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
حقوق تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری (1393) / نعیمی ، عمران، نویسنده
دستیار مهندس (1389) / ادیبی ، حمید (1348)، نویسنده
طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها (1382) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه (1384) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (1388) / دفتر امور مقررات ملی ساختمان
طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (1384) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

کاربران آنلاین :9