دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: اصفهان

واقع در: ارکان دانش

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها (1384) / حاج شیرمحمدی ، علی (1321)، نویسنده
مدیریت عملکرد بستر ساز پرورش منابع انسانی (1386) / سلطانی ، ایرج (1341)، نویسنده
طراحی سازه های فولادی (1389) / ازهری ، مجتبی، نویسنده
بارگذاری سازه ها (1389) / مستوفی نژاد ، داود (1339)، نویسنده
اقتصاد عمومی 1 (1387) / شیخ ابومسعودی ، عباس (1335)، نویسنده
حل مسائل سازه های بتن آرمه جلد اول (1391) / بهرامی ، سعید (1354)، نویسنده
حل مسایل سازه های بتن آرمه (جلد دوم) (1392) / عموشاهی ، محسن (1363)، نویسنده
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (مدیریت فنی در صنایع) بانضمام چهار فصل جدید (1393) / حاج شیرمحمدی ، علی (1323)، نویسنده
طراحی کانال ها و سازه های انتقال آب (1393) / کبیری سامانی ، عبدالرضا (1356)، نویسنده
هیدرولوژی مهندسی (1393) / صفوی ، حمیدرضا (1347)، نویسنده
مسایل پایه در مکانیک سیالات و هیدرولیک (1389) / چمنی ، محمدرضا (1337)، نویسنده
پایداری در سازه های فولادی (1394) / ازهری ، مجتبی (1335)، نویسنده
آزمایشهای مکانیک خاک (در آزمایشگاه و در محل) همراه با اشاره ای به آزمایشهای مکانیک سنگ (1389) / وفائیان ، محمود (1324)، نویسنده
بتن مواد مضاف فن آوری و کاربرد» (1396) / راماچاندران ، وی. اس (1951- م)، نویسنده
روش های اجرای ساختمان (1396) / زارع ، محمدرضا (1353)، نویسنده

کاربران آنلاین :7