دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اجزای ساختمان و کارگاه (1386) / ابراهیم زاده حسن آبادی ، سیامک (1350)، نویسنده
آسیب های لرزه ای به ساختمان های بتن آرمه (1392) / طلایی طبا ، بهزاد (1356)، نویسنده
آسیب های لرزه ای به ساختمان های بتن آرمه (1392) / طلایی طبا ، بهزاد (1356)، نویسنده
تنظیم شرایط محیطی 1 (1388) / آلفونه ، محمود (1354)، نویسنده
حل مسایل سازه های بتن آرمه (جلد دوم) (1392) / عموشاهی ، محسن (1363)، نویسنده
خانه (1388) / طالبیان ، نیما (1360)، نویسنده
رسم فنی و نقشه کشی جامع عمران (1381) / زمرشیدی ، حسین (1318)، نویسنده
سازه های بتن آرمه بر اساس ACT 318 - 02و آیین نامه بتن ایران و (آبا) (1386) / مستوفی نژاد ، داود (1339)، نویسنده
طراحی آیین نامه ای سازه های بتن آرمه (1391) / طلایی طبا ، بهزاد (1356)، نویسنده
طراحی فنی ساختمان (1391) / اکرمی ، علی (1344)، نویسنده
از طراحی تا معماری (1390) / سید صدر ، سیدابوالقاسم (1335)، نویسنده
مجتمع اقامتی (1388) / طالبیان ، نیما (1360)، نویسنده
مجتمع مسکونی (1388) / طالبیان ، نیما (1360)، نویسنده
هتل (1392) / طالبیان ، نیما (1360)، نویسنده

کاربران آنلاین :8