دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تبریز

واقع در: فروزش

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بررسی تطبیقی جرائم ناقص (1381) / فرهودی نیا ، حسن (1334)، نویسنده
حقوق بین الملل عمومی (1390) / مجتهدی ، محمد رضا (1328)، نویسنده
تکنولوژی پیشرفته بتن (1390) / زندی ، یوسف (1352)، نویسنده
طراحی فنی ساختمان (1391) / اکرمی ، علی (1344)، نویسنده
مرجع کامل PIC 16 F 84 Microcontroller (1389) / داداش وند ، امیر (1360)، نویسنده
کاربرد Civil 3D 2012 در پروژه های مسیر و راهسازی (1391) / امامی ، حسن (1348)، نویسنده
آشکار ساز های کوانتومی مادون قرمز (1386) / احمدی رستمی ، علی، نویسنده
مرجع کامل مدل سازی و آنالیز با نرم افزار ABAQUS (1390) / حصاری ، محمدامین (1358)، نویسنده
تکنولوژی پیشرفته بتن (1390) / زندی ، یوسف (1352)، نویسنده
آموزه های مرمت ابنیه تاریخی (1392) / اسمعیلی سنگری ، حسین (1355)، نویسنده
تشریح مسایل استاتیک (ویراست دهم) (1394) / موتابی ، هدایت (1338)، نویسنده
هیدرولیک و آزمایشگاه (1388) / زندی ، یوسف (1352)، نویسنده

کاربران آنلاین :11