دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ریزساختار، خواص و اجزای بتن(تکنولوژی بتن پیشرفته) ضمیمه روشهای ارزیابی غیر مخرب بتن (1385) / مهتا ، پوویندار کی (1930 - م)، نویسنده
افزودنی های شیمیایی بتن (1391) / شکرچی زاده ، محمد (1339)، نویسنده
بتن (1392) / میندس ، سیدنی، نویسنده
بتن درکارگاههای ایران (1380 1380) / سیاوش کباری، نویسنده
بتن، بتن ساز و بتن ریز (1391) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
تفسیربخش دوم آیین نامه بتن ایران آبا (1384) / سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، نویسنده
تکنولوژی بتن (1380) / دیلمقانی ، صمد، نویسنده
تکنولوژی بتن / نوبل ، آدام، نویسنده
تکنولوژی بتن و آزمایشگاه همراه با طرح اختلاط بتن (1386) / مصباح ایراندوست ، فرهاد (1341)، نویسنده
تکنولوژی بتن (1381) / رمضانیانپور ، علی اکبر، نویسنده
تکنولوژی و طرح اختلاط بتن (1383) / مستوفی نژاد ، داود (1339)، نویسنده
تکنولوژی پیشرفته بتن (1390) / زندی ، یوسف (1352)، نویسنده
تکنولوژی پیشرفته بتن (1390) / زندی ، یوسف (1352)، نویسنده
خواص آب انداختن و جمع شدگی بتن های حاوی میکروسیلیس ایران و دستورالعمل اجرایی کنترل آن (1389) / قدوسی ، پرویز (1330)، نویسنده
راهنمای بتن ساز (1380) / حامی ، احمد (1298- 1379)، نویسنده

کاربران آنلاین :8