دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : امیر سرمدنهری (1362)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
آرماتوربندی (1392) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
آزمایش های بتن (1392) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
اندود کاری (1392) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
بتن، بتن ساز و بتن ریز (1391) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
دیوارچینی (1391) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
رمپ پله و اجرای آن (1392) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
روش های اجرایی ساختمان (1392) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
ساختمان های فولادی سبک سرد نورد شده ?lsf) (1392) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
سقف های تیرچه و بلوک (1392) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
سنگ کاری ساختمان (1392) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی (1392) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
ضوابط و مقررات ساخت و ساز مطابق بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی (1392) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
قراردادهای ساخت و ساز (1392) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
محاسبات ساختمانی (1392) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده
مرجع کامل دیتیل های اجرایی تیپ ساختمانی (1391) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده

کاربران آنلاین :7