دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
شرحی بر آیین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800) (1386) / پروینی ، مهدی (1360)، نویسنده
1000 پرسش چهارگزینه ای تحلیل سازه ها به همراه پاسخ تشریحی (1385) / فنائی ، نادر (1356)، نویسنده
معماری تکنولوژیک (1386) / تقدیری ، علیرضا (1359)، نویسنده
معماری خاکستری (1388) / زارعی ، رضا (1345)، نویسنده
معماری فضای سبز (محوطه سازی) و محاسبات مربوط به آن (1388) / سید صدر ، ابوالقاسم (1335)، نویسنده
پلان های معماری و اصول طراحی (1390) / سید صدر ، ابوالقاسم (1335)، نویسنده
پیرامونی بر مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (1388) / پرنا ، مهدی (1354)، نویسنده
معماری کلیسا (1388) / پورجعفر ، محمدرضا (1334)، نویسنده
طراحی سازه های بتن آرمه (1389) / اکبر ، حبیب الله (1333)، نویسنده
راهنمای حل مسائل عمران (1389) / خزائی ، هوشیار (1351)، نویسنده
آزمون های نظام مهندسی عمران (1391) / پرنا ، مهدی (1354)، نویسنده
طرح و نمای دربها (1390) / پرنا ، مهدی (1354)، نویسنده
هندسه معماری شامل پرسپکتیو و سایه ها (1390) / سید صدر ، سیدابوالقاسم (1335)، نویسنده
تنظیم شرایط محیطی 1 (1388) / آلفونه ، محمود (1354)، نویسنده
آرماتوربندی (1392) / سرمدنهری ، امیر (1362)، نویسنده

کاربران آنلاین :9