دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها (1394) / نیکوفکر ، محمدهادی (1357)، نویسنده
تئوری های مدیریت (1397) / سیدجوادین ، سیدرضا، نویسنده
طراحی و تحلیل سازه ها (1390) / سوداگر ، حسین (1323)، نویسنده
1001 سوال ضروری تئوری حسابرسی (1393) / آراد ، حامد (1363)، نویسنده
504 سوال حسابداری مدیریت پیشرفته (1393) / باباجانی ، ابوالفضل (1352)، نویسنده
الکترونیک دیجیتال (1390) / مزینی ، ناصر (1346)، نویسنده
ایستایی و فن ساختمان مجموعه پروژه و ساخت (1390) / مفرح ، مجتبی (1364)، نویسنده
بارگذاری سازه ها (1394) / کامرانی راد ، رضا (1367)، نویسنده
تحقیق در عملیات به همراه مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد (سال های 1378 تا 1394) (1394) / صفری ، حسین (1356)، نویسنده
حسابداری صنعتی2 بر طبق سرفصل های مصوب. (1392) / شوشتری ، زکیه (1341)، نویسنده
حسابداری میانه 2 بر اساس استانداردهای حسابداری ایران (1387) / علی نیا ، اسماعیل (1358)، نویسنده
حسابرسی (1386) / قاروئی آهنگر ، هانی (1359)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی (1391) / صیادی ، مهدی (1365)، نویسنده
حقوق جزای عمومی کارشناسی ارشد (1394) / برومند ، افشین (1365)، نویسنده
درس و کنکور سریع مدارهای الکتریکی (1390) / شادکام انور ، حسن (1354)، نویسنده

کاربران آنلاین :4