دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول حسابرسی 1 و 2 (1385) / مهرانی ، ساسان، نویسنده
اصول حسابرسی 1 (1385) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابرسی (1386) / قاروئی آهنگر ، هانی (1359)، نویسنده
حسابرسی (1385) / آقایی ، محمدعلی، نویسنده
حسابرسی (1382)
راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابرسی (2) (1385) / جعفری ، علی (1349)، نویسنده
مروری جامع بر حسابرسی صورتهای مالی (1393) / مکارم ، ناصر (1362)، نویسنده
مروری جامع بر حسابرسی صورتهای مالی (1390) / مکارم ، ناصر (1362)، نویسنده
مروری جامع بر حسابرسی(1) (1392) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
کارشناسی ارشد حسابرسی (1386) / بختکی ، بهروز، نویسنده

کاربران آنلاین :8