دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: کتاب فرشید

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
حسابداری مالیاتی (1388) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری میانه 2 (1389) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
مروری جامع بر حسابداری صنعتی (1391) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
مرور جامع بر حسابداری مالی (1391) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری مالی (1392) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری شرکت ها (1) (1389) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری شرکت ها (2) (1393) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری بهای تمام شده 1 (1391) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
اصول حسابداری و هزینه یابی (1391) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
مباحث جاری حسابداری (1392) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
مروری جامع بر حسابرسی(1) (1392) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حل تشریحی مسایل حسابداری پیشرفته2 (1394) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده

کاربران آنلاین :10