دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جمشید اسکندری (1348)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اصول حسابداری (1388) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
اصول حسابداری و هزینه یابی (1391) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
اصول حسابرسی 1 (1385) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری بهای تمام شده 1 (1391) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری شرکت ها (1) (1389) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری شرکت ها (2) (1393) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری صنعتی 2 (1383) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری صنعتی 3 (1383) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری صنعتی 1 (1390) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری مالی (1392) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری مالیاتی (1388) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری میانه 2 بر اساس استانداردهای حسابداری ایران (1392) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری میانه 2 (1389) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری میانه 1 بر اساس استانداردهای حسابداری ایران (1385) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری پیشرفته (1388) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده

کاربران آنلاین :10