دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: کیومرث

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
...English for the students of accounting (1384) / تالانه ، عبدالرضا (1335)، نویسنده
گزیده ای از بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (1385) / تقوی تکیار ، رضا (1341)، نویسنده
اصول حسابداری 3 همراه با مسئله های حل شده قابل استفاده برای دانشجویان حسابداری، و سایر رشته های مرتبط قابل تدریس در مقاطع کاردانی و کارشناسی به انضمام استاندارد جدید سرمایه گذاریها بیانیه SFAS = 115شامل پاسخ مسائل (1377) / تالانه ، عبدالرضا (1335)، نویسنده
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابرسی (1379 1379 1381) / کوروش امانی احمد فاضلی، نویسنده
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی ?بها? (1390) / مصدر ، علی (1344)، نویسنده
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی (1381) / مصدر ، علی (1344)، نویسنده
حسابداری صنعتی (1385) / اسماعیلی ، علی (1352)، نویسنده
حسابداری صنعتی (1385) / اسماعیلی ، علی (1352)، نویسنده
اصول حسابرسی 1 (1385) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری میانه 1 بر اساس استانداردهای حسابداری ایران (1385) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری صنعتی (1385) / اسماعیلی ، علی (1352)، نویسنده
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری (1382) / عثمانی ، محمد قسیم (1348)، نویسنده
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای استانداردهای حسابرسی (1386) / امانی ، کوروش (1338)، نویسنده
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی (1384) / اسکندری ، جمشید (1345)، نویسنده
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابرسی CPA-2008 و مجموعه سئوالات کارشناسی ارشد حسابرسی 1386-1370 (دولتی و آزاد). (1387) / امانی ، کوروش (1338)، نویسنده

کاربران آنلاین :16