دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها (1394) / نیکوفکر ، محمدهادی (1357)، نویسنده
تئوری های مدیریت (1397) / سیدجوادین ، سیدرضا، نویسنده
درس و کنکور معماری کامپیوتر (1382) / برومندنیا ، علی (1346)، نویسنده
زبان تخصصی مدیریت 1 و 2 (1390) / زری باف ، مهدی (1331)، نویسنده
1001 تست متون فقه براساس کتاب لمعه شهید اول (1383) / مسجد سرائی ، حمید (1352)، نویسنده
2000 سوال چهار گزینه ای تحقیق در عملیات 1و2 (1391) / زاهدی سرشت ، مازیار (1354)، نویسنده
ادبیات فارسی (1383) / ولیان ، مریم (1340)، نویسنده
آزمون های استعداد تحصیلی دکترای سراسری(PH.D) ویژه گروه آزمایشی علوم انسانی (1395) / صادقی ، حمزه (1367)، نویسنده
اصول حسابرسی (1387) / محمدنژاد ، میثم (1360)، نویسنده
اصول طراحی و ساخت کامپایلرها (1387) / آل شیخ ، روح الله (1358)، نویسنده
اقتصاد خرد 2000سؤال چهار گزینه ای (1378) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
اقتصاد خرد رشته مدیریت کلیه گرایشها. (1390) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
اقتصاد خرد (1390) / سلیمانی موحد ، مریم (1362)، نویسنده
اقتصاد کلان (1389) / ترابی ، مصطفی، نویسنده
الکترومغناطیس (1387) / شفیعی ، عباس (1355)، نویسنده

کاربران آنلاین :3