دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: پردازش

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مجموعه سوال های آزمون ورودی دکترای تخصصی تافل دکتری (1388) / خدایاری ، حمید رضا، نویسنده
مجموعه تستهای کارشناسی ارشد حسابداری (1376) / مدرس سبزه واری ، احمد، نویسنده
حسابداری (حسابداری مالی) (1384) / عابدی ، سجاد، نویسنده
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی (1387) / صفرپور ، مهدی (1362)، نویسنده
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق عمومی (1387) / امیدی ، حیدر، نویسنده
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد متون فقه (89) / شهید ثانی، نویسنده
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (1389) / همتی ، صالح، نویسنده
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (1389) / همتی ، صالح، نویسنده
حقوق جزا و جرم شناس (1382) / شکری ، رضا (1350)، نویسنده
مجموعه سؤالهای کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی) (1382) / سیروس ، قادر، نویسنده
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی صرف ونحو (1385) / ادیبی مهر ، محمد، نویسنده
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد الهیات (1387) / باقری ، احمد (1341)، نویسنده
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی (1358) / باقری ، احمد (1341)، نویسنده
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی (منطق و فلسفه و کلام) (1377) / گروه مولفین پردازش، نویسنده
مباحث اساسی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ?ph.d) جی مت ?GMAT) استعداد و آمادگی تحصیلی (1392) / رهرو ، مهدیار، نویسنده

کاربران آنلاین :6