دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
criminal law (2000 2000) / catherine elliott frances quinn، نویسنده
law (1375 1375 75 75) / بارکر پادفیلد، نویسنده
law made simple (86 86) / padfield colin david barker، نویسنده
Principles of Criminal Low (1372) / Ashworth، نویسنده
the penguin guide to the law (1982) / john pritchard، نویسنده
Understanding contract Low (1988) / John Adams، نویسنده
727 گزینه حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (1377) / صبری ، نور محمد، نویسنده
dictionary of law (2006) / w ، j
dictionary of law (2003) / oxford، نویسنده
Oxford Dictionary of Low (1377) / Elizabeth Martin، نویسنده
ابعادحقوقی حاکمیت ایران درخلیج فارس (1368) / علی اصغرکاظمی، نویسنده
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان و شهرستان های تابعه (1384) / کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
آشنایی با علم حقوق و تشکیلات قضایی (1393) / کشوری ، عیسی (1342)، نویسنده
الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری جلد اول مسئولیت مدنی (1378) / ناصر کاتوزیان، نویسنده
انتقال تعهد در حقوق ایران (89 89) / سعید توکلی کرمانی، نویسنده

کاربران آنلاین :9