دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
انتقال تعهد در حقوق ایران (89 89) / سعید توکلی کرمانی، نویسنده
بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها (1376) / شفائی ، محمدرضا، نویسنده
حقوق مدنی (1382) / کاتوزیان ، ناصر، نویسنده
سقوط تعهدات (1377) / شهیدی ، مهدی، نویسنده

کاربران آنلاین :13