دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مدیریت زمان (86) / دیوید لوئیس، نویسنده
مدیریت زمان (1383) / لوئیس ، دیوید، نویسنده
پسر ایرانی (1369) / رنولت ، مری، نویسنده
پنج حکایت ویلیام شکسپیر (1384) / حکمت ، علی اصغر (1271- 1359)، نویسنده
دالان بهشت (1378) / نازی صفوی، نویسنده
گورزاد و دیگر قصه ها (1385) / هسه ، هرمان (1877- 1962)، نویسنده
برزخ اما بهشت (1386) / صفوی ، نازی (1346)، نویسنده
اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل (1384) / افتخاری ، جواد، نویسنده
شرکتهای تجارتی (1384) / افتخاری ، جواد (1309)، نویسنده
حقوق معاملات بین المللی (نظری و کاربردی) (1377) / سماواتی ، حشمت الله (1338)، نویسنده
بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها (1376) / شفائی ، محمدرضا، نویسنده
جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام (1378) / صبری ، نورمحمد، نویسنده
آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی (1377) / بازگیر ، یدالله (1333)، نویسنده
اشخاص و تکالیف آن ها (1379) / افتخاری ، جواد (1309)، نویسنده
ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته (1379) / جواد افتخاری ، جواد (1309)، نویسنده

کاربران آنلاین :6