دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جواد جواد افتخاری (1309)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته (1379) / جواد افتخاری ، جواد (1309)، نویسنده

کاربران آنلاین :4