دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل (1384) / افتخاری ، جواد، نویسنده
اشخاص و تکالیف آن ها (1379) / افتخاری ، جواد (1309)، نویسنده
الگوهای تنظیم قراردادهای تجاری (1391)
حقوق تجارت (کاربردی? (1377) / راشدی اشرفی ، علیرضا، نویسنده
حقوق تجارت 3 (1390) / مهمان نوازان ، روح الله (1343)، نویسنده
حقوق تجارت 3 (1390) / مهمان نوازان ، روح الله (1343)، نویسنده
حقوق تجارت 4 (1390) / مهمان نوازان ، روح الله (1343)، نویسنده
حقوق تجارت (1375) / کاتبی ، حسینقلی (1291- 1369)، نویسنده
حقوق تجارت (1387) / عرفانی ، محمود (1316)، نویسنده
حقوق تجارت شامل انواع قراردادهای تجارتی، حمل و نقل، بیمه، بورس، اسناد رسمی، عادی، چک، برات، سفته و. (1376) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
حقوق تجارت (1378) / حسنی ، حسن، نویسنده
حقوق تجارت (1378) / سماواتی ، حشمت الله، نویسنده
حقوق تجارت (1375) / اسکینی ، ربیعا، نویسنده
حقوق تجارت (1379) / ربیعا اسکینی، نویسنده
حقوق تجارت (1378) / اسکینی ، ربیعا، نویسنده

کاربران آنلاین :10