دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

حقوق تجارت (1387) / عرفانی ، محمود (1316)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعرفانی ، محمود (1316)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭346/5507 ‭ع544ح
عنوان :حقوق تجارت
تکرار نام مولف :تالیف محمود عرفانی
ناشر:جنگل ، جاودانه، جهاد دانشگاهی : تهران
سال نشر :1387
صفحه شمار:ج
شابک/شاپا978-964-981293--9
یادداشتص . ع . به فرانسه : Mahmoud Erfani. Droit commercial
موضوع‌ها :اصفا
قانون تجارت ایران ؛ قانون تجارت ؛ آرای حقوقی ایران
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=8367
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
15306‭346/5507 ‭ع544ح ج.1 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15307‭346/5507 ‭ع544ح ج.2 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15308‭346/5507 ‭ع544ح ج.3 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15309‭346/5507 ‭ع544ح ج.4 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15310‭346/5507 ‭ع544ح ج.6 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15311‭346/5507 ‭ع544ح ج.7 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15447‭346/5507 ‭ع544ح ج.5 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15794‭346/5507 ‭ع544ح ج.1 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود

کاربران آنلاین :9