دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست حقوق تجارت3-نظری و کاربردی. آثار حقوقی؛27

  • ناشر : تهران
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل (1384) / افتخاری ، جواد، نویسنده

کاربران آنلاین :13