دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
law made simple (86 86) / padfield colin david barker، نویسنده
اجرای احکام مدنی (1385) / مدنی کرمانی ، عارفه (1330)، نویسنده
مشاوران حقوقی (1385) / عمروانی ، رحمان، نویسنده
مجموعه سوالات طبقه بندی شده "موضوعی" حقوق بین الملل خصوصی (1385) / عمروانی ، رحمان، نویسنده
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق بین الملل عمومی (1385) / ترازی ، نسرین، نویسنده
اجرای احکام کیفری (1385) / مدنی کرمانی ، عارفه (1330)، نویسنده
مباحث حقوقی شرح لمعه (1380) / العاملی ، زین الدین الجبعی، نویسنده
آیین دادرسی مدنی (1386) / کریمی ، عباس، نویسنده
مجموعه نکات طبقه بندی شده (موضوعی) آیین دادرسی مدنی (1386) / سریر ، فرزانه، نویسنده
عقد ضمان (1385) / موسوی بجنوردی ، محمد (1325)، نویسنده
حقوق استخراج نفت از دریاها (1381) / تدینی ، عباس (1334)، نویسنده
روان شناسی قضایی (1374) / آلتاویلا ، انریکو (1883- م)، نویسنده
جرم شناسی نظری (1385) / گسن ، ریموند، نویسنده
حقوق کیفری اختصاصی (1) (1386) / سپهوند ، امیر (1313- 1384)، نویسنده
تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر (1385) / آموزگار ، مرتضی، نویسنده

کاربران آنلاین :9