دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اجرای احکام کیفری (1385) / مدنی کرمانی ، عارفه (1330)، نویسنده
ترجمه و تبیین شرح اللعمه قصاص دیات (87 87) / شهید ثانی، نویسنده
جدول محاسباتی مقادیر دیات (1382) / رضایی ، محمود، نویسنده
دیه مقدر و غیر مقدر (1394) / روزبهانی ، محمود (1367)، نویسنده
قانون مجازات اسلامی (1382) / حجتی اشرفی ، غلامرضا، نویسنده
قانون مجازات اسلامی حدود ـ قصاص ـ دیات ـ تعزیرات به انضمام قانون اقدامات تأمینی و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرایی آن (1373) / ناصر زاده ، هوشنگ، نویسنده

کاربران آنلاین :3