دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: خورشید

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
نحوه عملی تنظیم انواع قراردادها بضمیمه نمونه قراردادها (1379) / اباذری فومشی ، منصور (1342)، نویسنده
قانون مجازات اسلامی حدود ـ قصاص ـ دیات ـ تعزیرات به انضمام قانون اقدامات تأمینی و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرایی آن (1373) / ناصر زاده ، هوشنگ، نویسنده
آمادگی برای آزمون استخدام قضات (1379) / بحری ، فاطمه، نویسنده

کاربران آنلاین :14